Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 2 lid 2 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
2.
Indien burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer op basis van een verzoek van een belanghebbende om vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de aanleg van de vijfde baan en de rechtstreeks daarmee verband houdende voorzieningen, voornemens zijn die vrijstelling te verlenen, geschiedt de verlening in afwijking van artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9 en 10 van deze wet.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
- Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken