Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 6 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister bevordert een gecoördineerde voorbereiding van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde besluiten en van de overige ambtshalve te nemen besluiten.
2.
Onze Minister kan van andere betrokken bestuursorganen de medewerking vorderen, die voor het welslagen van de coördinatie nodig is. Die bestuursorganen verlenen de van hen gevorderde medewerking.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
- Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken