Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 9 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
Artikel 9
Indien bij de toepassing van artikel 8 de beslissing op een aanvraag wordt genomen door Onze in dat artikel bedoelde Ministers, stort het bestuursorgaan dat in eerste aanleg bevoegd was te beslissen op de aanvraag, de ter zake ontvangen leges in 's Rijks kas.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
- Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken