Let op. Deze wet is vervallen op 28 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 27 juli 2012.

Artikel 6 lid 1 b Wet publieke gezondheid BES

Uitgebreide informatie
1.
Het bestuurscollege draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:
b. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied, waaronder begrepen:
1°. het doorlopend verzamelen, analyseren en toepassen van epidemiologische gegevens over infectieziekten,
2°. het op grond van de gegevens, bedoeld onder 1°, inventariseren van relevante trends en risico’s onder de bevolking of specifieke groepen, alsmede het anticiperen daarop,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Taken publieke gezondheidszorg
+ Hoofdstuk III. Nota gezondheidsbeleid
+ Hoofdstuk IV. Gezondheidsdiensten
+ Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen infectieziektebestrijding
+ Hoofdstuk VI. Laboratoriumonderzoeken
+ Hoofdstuk VII. Financiële bepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Handhaving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht