J
Indien met het oog op opneming van een school in het overgangsplan 1984 het bestuur van een opleidingsschool voor kleuterleidsters of van een opleidingsschool voor onderwijzers wordt overgedragen aan een ander bevoegd gezag, wordt bij de overdracht bepaald, dat het verkrijgende bevoegd gezag de directeur, de leraren en het overige personeel, genoemd in artikel 38 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met ingang van de dag waarop het nieuwe bevoegd gezag als zodanig optreedt, in gelijke betrekkingen aan de school benoemt als door hen aan die school werden vervuld.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III. Overgangsbepalingen
§ 3 Overige overgangsbepalingen
§ 3 Overige overgangsbepalingen
Artikel IV. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht