O
De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, kan, voor zover het betreft de opleidingsscholen voor leraren basisonderwijs, niet alleen voorschriften inhouden omtrent de onderwerpen, genoemd in het tweede lid van dat artikel, maar tevens omtrent:
c. de propedeuse.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III. Overgangsbepalingen
§ 3 Overige overgangsbepalingen
§ 3 Overige overgangsbepalingen
Artikel IV. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht