1.
In het geval bedoeld in artikel 1:21, eerste lid, behouden de werknemers van de in een SE omgezette vennootschap en van haar dochterondernemingen en vestigingen of hun vertegenwoordigingsorgaan alle elementen van medezeggenschap die vóór de inschrijving van de SE bestonden in de omgezette vennootschap. Het in deze paragraaf voor de andere wijzen van oprichting van de SE bepaalde is daartoe van overeenkomstige toepassing.
2.
In het geval van oprichting van een SE door fusie, of door oprichting van een moederonderneming of een dochteronderneming, hebben de werknemers van de SE en van haar dochterondernemingen en vestigingen of hun vertegenwoordigingsorgaan het recht om leden van het toezichthoudend of het bestuursorgaan van de SE te kiezen of te benoemen, of om met betrekking tot die benoeming aanbevelingen te doen of bezwaar te maken, voor een aantal dat gelijk is aan het hoogste van het aantal leden ten aanzien waarvan dat recht vóór de inschrijving van de SE kon worden uitgeoefend in een van de deelnemende vennootschappen.
3.
Indien vóór de inschrijving van de SE op geen van de deelnemende vennootschappen regels betreffende de medezeggenschap van werknemers van toepassing waren, hoeft de SE geen voorschriften voor medezeggenschap van de werknemers in te voeren.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. De rol van de werknemers bij de Europese vennootschap (SE)
+ Hoofdstuk 2. De rol van de werknemers bij de Europese coöperatieve vennootschap (SCE)
+ Hoofdstuk 3. Overige en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht