Artikel 10
Ten aanzien van een kamerlid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, worden als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 aangewezen:
a. het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid;
b. het bedrag, bedoeld in artikel 8, eerste lid;
c. de vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid.
Inhoudsopgave
Artikel 1
- § 2: Schadeloosstelling en tegemoetkoming in ziektekosten
- § 3. Onkostenvergoedingen
- § 4: Toelagen voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters
+ § 5:
- § 6: Leden Europees Parlement
Artikel 17
- § 8: Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht