1.
Het projectbureau nodigt een aangemelde voortijdig schoolverlater uit voor een gesprek om te onderzoeken of de betrokkene kan worden doorverwezen naar onderwijs of arbeidsmarkt. Indien dit het geval is, begeleidt het projectbureau de betrokkene naar het desbetreffende onderwijs of de desbetreffende arbeid.
2.
Indien de betrokkene niet kan worden doorverwezen, voert het projectbureau een educatieve intake uit, om te onderzoeken of de betrokkene in aanmerking komt voor een sociaal kanstraject en, indien dit het geval is, over welke kennis en vaardigheden de betrokkene beschikt.
3.
Op basis van de kennis en vaardigheden wordt de betrokkene door de uitvoeringsinstantie een passend sociaal kanstraject aangeboden.
4.
De betrokkene en de uitvoeringsinstantie sluiten bij aanvaarding van het aanbod een overeenkomst waarin afspraken worden neergelegd over de inhoud van het sociaal kanstraject en de deelname daaraan door de betrokkene.
5.
De betrokkene legt bij het sluiten van de overeenkomst zijn persoonsgegevens over.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doelgroep sociaal kanstraject
Artikel 3. Aanmelding
Artikel 4. Doorverwijzing; intake; aanbod sociale kanstraject
Artikel 5. Projectbureau en uitvoeringsinstantie
Artikel 6. Deelnemersregister
Artikel 7. Gebruik register
Artikel 8. Raamplan sociale kanstrajecten
Artikel 9. Sociaal kanstraject
Artikel 10. Getuigschrift
Artikel 11. Kanstrajecttoelage
Artikel 12. Handelingsplan
Artikel 12a. Zorgstructuur
Artikel 13. Bekostiging sociale kanstrajecten
Artikel 14. Verslaglegging
Artikel 15. Indiening financiƫle verantwoording
Artikel 16. Intrekking of wijziging bekostiging door bestuurscollege
Artikel 17. Bijzondere uitkering
Artikel 17a. Verantwoording bijzondere uitkering
Artikel 18. Intrekking of wijziging bijzondere uitkering door Onze Minister
Artikel 19. Terugvordering of verrekening middelen
Artikel 20. Toezicht
Artikel 21. Strafbepalingen
Artikel 21a. Overgangsbepaling
Artikel 22. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht