1.
Het college kan de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking van een betrokkene intrekken indien:
a. betrokkene passende arbeid in dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden weigert;
b. de dienstbetrekking van betrokkene door het college is opgezegd op grond van artikel 6, tweede lid, onderdeel a of c, of door de werkgever, bedoeld in artikel 7, in verband met de toepassing van artikel 7, derde lid, onderdeel b of c, vanaf het moment dat de opzegging rechtens onaantastbaar is;
c. de dienstbetrekking van betrokkene door het college of de werkgever, bedoeld in artikel 7, is opgezegd om een dringende reden in de zin van artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de werknemer ter zake een verwijt kan worden gemaakt, vanaf het moment dat de opzegging rechtens onaantastbaar is;
d. de dienstbetrekking op verzoek van betrokkene is geƫindigd; of
e. betrokkene niet beschikbaar is om een dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden te aanvaarden.
2.
De indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking vervalt:
a. per de dag dat betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt; of
b. indien betrokkene overlijdt.
3.
Het college trekt de indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking van een betrokkene in op schriftelijk verzoek van de betrokkene aan het college per de datum van dat verzoek.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De gemeentelijke sociale werkvoorziening
+ Hoofdstuk 3. Subsidieverstrekking door de gemeente
+ Hoofdstuk 4. Financiering
- Hoofdstuk 5. De indicatie en het aanbod
+ Hoofdstuk 6. Toezicht en informatie
+ Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 8
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht