Artikel 3.18. Overzicht normbedragen
De bedragen in onderstaande overzichten luiden per maand naar de maatstaf van 1 januari 2014, en voor overzicht 3 naar de maatstaf van 1 september 2015: Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud
A. Beroepsonderwijs
Normbedrag thuiswonend € 484,48 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 501,51]
Normbedrag uitwonend € 684,25 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 708,29]
B. Hoger onderwijs
normbedrag € 833,22 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 862,50]
Overzicht 2. Financieringsbronnen
A. Beroepsonderwijs
Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)
thuiswonend € 79,04 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 81,81]
uitwonend € 257,93 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 266,99]
Basislening
thuis- en uitwonend € 172,17 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 178,22]
Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage
thuiswonend € 233,27 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 241,48]
uitwonend € 254,15 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 263,08]
B. Hoger onderwijs
Basislening € 467,89 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 480,57]
Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage € 365,33 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 381,93]
Overzicht 3. Aanvullende financieringsbron
  Hoger onderwijs Beroepsonderwijs
Toeslag eenoudergezin € 247,12 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 249,54] € 247,12 [per 1 januari 2016 naar de maatstaf van 1 januari 2016: € 249,54]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Werkingssfeer
- Hoofdstuk 3. Studiefinanciering
+ Hoofdstuk 4. Beroepsonderwijs
+ Hoofdstuk 5. Hoger onderwijs
+ Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld
+ Hoofdstuk 7. Herziening
+ Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering
+ Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties
+ Hoofdstuk 10
+ Hoofdstuk 10a. Opbouw en terugbetaling studieschuld; «oude» debiteuren
+ Hoofdstuk 11. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 13. Horizonbepalingen
+ Hoofdstuk 14. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht