Artikel 4.3. Basistoelage
De basistoelage is naar de maatstaf van 1 januari 2001 per kalendermaand voor een:
a. thuiswonende leerling:  € 84,59 [Red: per 1 januari 2016: € 112,62] , en
b. uitwonende leerling:  € 197,21 [Red: per 1 januari 2016: € 262,58] .
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Werkingssfeer
+ Hoofdstuk 3
- Hoofdstuk 4. Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo
+ Hoofdstuk 5. Leraren alsmede leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo
+ Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld
+ Hoofdstuk 7. Herziening
+ Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering
+ Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties
+ Hoofdstuk 10. Onderwijs bedoeld in voorheen Hoofdstuk IV WTS
+ Hoofdstuk 11. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten
+ Hoofdstuk 14. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht