Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.

Artikel 1 Wet tijdelijke voorziening wettelijke minimumloonaanspraken

Uitgebreide informatie
Artikel 1
Indien in een collectieve arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke regeling een bijzondere beloningsregeling is getroffen met betrekking tot werknemers, die tijdens de overeengekomen arbeidstijd, of een gedeelte daarvan, gelijktijdig arbeid verrichten en onderricht ontvangen, overeenkomstig een schriftelijk vastgelegd en in de collectieve arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke regeling vermeld plan, is het bepaalde in hoofdstuk II van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ( Stb. 1968, 657) ten aanzien van de werknemers voor wie de beloningsregeling geldt, niet van toepassing.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht