1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. College bouw: het College bouw zorginstellingen, genoemd in artikel 19;
c. College sanering: het College sanering zorginstellingen, genoemd in artikel 32;
d. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
e. Fonds langdurige zorg: het Fonds langdurige zorg, genoemd in artikel 89 van de Wet financiering sociale verzekeringen;
f. instelling: een organisatorisch verband dat een toelating heeft als bedoeld in artikel 5, eerste lid;
g. exploitatie van een instelling: het in bedrijf hebben van een instelling.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot daarbij aan te wijzen categorieën van instellingen worden bepaald dat delen van deze wet op die instellingen of een deel daarvan niet van toepassing zijn.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur kan met betrekking tot daarbij aan te wijzen categorieën van instellingen worden bepaald dat zij, al dan niet onder voorwaarden of beperkingen, voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, worden aangemerkt als in het bezit van een toelating.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Visie en beleidsregels
+ Hoofdstuk III. Toelating en bouwprocedure
+ Hoofdstuk IV. Exploitatie
+ Hoofdstuk V. Sanering
+ Hoofdstuk VI. Zelfstandige bestuursorganen
+ Hoofdstuk VII. Toezicht
+ Hoofdstuk VIII. Sancties
+ Hoofdstuk IX. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht