Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Artikel 4 lid 1 e Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES

Uitgebreide informatie
1.
De Bank verleent de vergunning, tenzij:
e. de Bank op grond van de voornemens of de antecedenten van een of meer personen die het dagelijks beleid van de onderneming of instelling bepalen, van oordeel is dat de belangen van de crediteuren of toekomstige crediteuren van de onderneming of instelling in ernstig gevaar zouden kunnen komen;
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk II. Het vergunningsstelsel
+ Hoofdstuk III. Het register
+ Hoofdstuk IV. De rapportage
+ Hoofdstuk V. De reikwijdte van het toezicht
+ Hoofdstuk VI. Noodregeling en faillissement
+ Hoofdstuk VII. Depositobeschermingssysteem
+ Hoofdstuk VIII. Geheimhoudingsverplichting
+ Hoofdstuk IX. Bijzondere verplichtingen
+ Hoofdstuk X. Bepalingen van bijzondere aard
+ Hoofdstuk XI. Het beroep
+ Hoofdstuk XII. Toezicht en handhaving
+ Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht