Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Artikel 4 lid 2 Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied

Uitgebreide informatie
2.
De beschikking wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan:
a. de autoriteiten van het desbetreffende bezet gebied,
b. de eigenaar van de in bewaring genomen cultuurgoederen, zo deze bekend is,
c. beperkt gerechtigden met betrekking tot die goederen, zo deze bekend zijn, en
d. degene die ten tijde van de inbewaringneming die goederen onder zich hield.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Inbewaringneming
+ Hoofdstuk 3. Rechtsvordering tot teruggave
+ Hoofdstuk 4. Handhaving
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken