1.
Indien een overeenkomst tussen een huurder en een exploitant die op grond van artikel 11 tot stand is gekomen van rechtswege eindigt als gevolg van de beëindiging van een huurovereenkomst en die beëindiging is gelegen voor het tijdstip genoemd in artikel 11, eerste lid, is artikel 11 van overeenkomstige toepassing op degene met wie de Staat ingevolge een veiling een huurovereenkomst sluit voor het tijdstip genoemd in artikel 11, eerste lid.
2.
Op de overeenkomst tussen de huurder en de exploitant die ingevolge het eerste lid tot stand komt, is artikel 16, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
3.
In afwijking van artikel 11, eerste lid, wordt voor de overeenkomst tussen huurder en exploitant die ingevolge het eerste lid tot stand komt als gemiddelde netto winstaandeel genomen het gemiddelde netto winstaandeel dat is vermeld in het biedboek dat ter beschikking is gesteld voorafgaand aan de eerste veiling van de desbetreffende locatie.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. De huurovereenkomst
+ Paragraaf 3. De veiling
- Paragraaf 4. Overgangsbepalingen
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken