1.
Indien een overeenkomst tussen een huurder en een exploitant die op grond van artikel 11 tot stand is gekomen van rechtswege eindigt als gevolg van de beëindiging van een huurovereenkomst en die beëindiging is gelegen voor het tijdstip genoemd in artikel 11, eerste lid, is artikel 11 van overeenkomstige toepassing op degene met wie de Staat ingevolge een veiling een huurovereenkomst sluit voor het tijdstip genoemd in artikel 11, eerste lid.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. De huurovereenkomst
+ Paragraaf 3. De veiling
- Paragraaf 4. Overgangsbepalingen
+ Paragraaf 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken