Inhoudsopgave
Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet
Artikel II. Wijziging van de Ziektewet
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Artikel IV. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel V
Artikel VI. Wijziging van de Toeslagenwet
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeid en zorg
Artikel VIII. Wijzing van de Ziektewet in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Artikel VIIIa. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Artikel VIIIb
Artikel VIIIc. Wijziging van de Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige eerstekamerlid Jurgens c.s. (33 133)
Artikel IX. Inwerkingtreding
Artikel X. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht