1.
De voorzitter ontvangt een toelage die gelijk is aan de helft van de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 2 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, vermeerderd met de helft van de toelage, genoemd in artikel 11, eerste lid, van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Vergoeding voor de werkzaamheden
+ Hoofdstuk III. Vergoeding voor secundaire voorzieningen
- Hoofdstuk IV. Toelage en andere voorzieningen van de voorzitter
+ Hoofdstuk V. Kostenvergoedingen
+ Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht