1.
De voorzitter ontvangt een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het burgerlijk rijkspersoneel zijn vastgesteld. Grondslag voor de eindejaarsuitkering is de toelage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, verminderd met het voor het burgerlijk rijkspersoneel geldende percentage van de vakantie-uitkering.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Vergoeding voor de werkzaamheden
+ Hoofdstuk III. Vergoeding voor secundaire voorzieningen
- Hoofdstuk IV. Toelage en andere voorzieningen van de voorzitter
+ Hoofdstuk V. Kostenvergoedingen
+ Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht