Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.

Artikel 18 Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES

Uitgebreide informatie
Artikel 18
Als overtredingen worden beschouwd, en gestraft met een geldboete van de vierde categorie:
a. het niet nakomen, of niet volledig nakomen van de meldingsplicht als in hoofdstuk II bedoeld;
b. het opgeven van valse of misleidende gegevens in een melding als in hoofdstuk II bedoeld; en
c. het verkrijgen van stemgerechtigde aandelen onder bezwarende titel, in strijd met een verbod van deze wet;
d. het niet nakomen van de verplichting tot kennisgeving bedoeld in artikel 7 van deze wet;
e. het als bestuurder, commissaris, functionaris of adviseur van een rechtspersoon nemen of uitvoeren van een besluit, of het medewerken aan het nemen of uitvoeren van een besluit, waardoor de rechtspersoon een in dit artikel strafbaar gesteld feit begaat.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Kennisgeving van zeggenschap
+ Hoofdstuk III. Openbaar bod op effecten
+ Hoofdstuk IV. Diverse bepalingen
+ Hoofdstuk V. Uitzonderingen
+ Hoofdstuk VI
- Hoofdstuk VII. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht