Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-07-2010. U leest nu de tekst die gold op 30-06-2010.

Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2010-07-01 
  • Intrekking regeling 
  • 16-06-2008 
  • Stcrt. 2008, 118 samen met Stcrt. 2010, 9605 
   • 2008A013 
   • 16-06-2008 
   • Stcrt. 2008, 118 
  • 2008-07-01 
  • 30-06-2010 
  • Nieuwe regeling 
  • 16-06-2008 
  • Stcrt. 2008, 118 
   • 2008A013 
   • 16-06-2008 
   • Stcrt. 2008, 118