Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2012-01-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 15-12-2011 
  • Stb. 2011, 653 
   • MC-U-3081217 
   • 26-09-2011 
   • Stcrt. 2011, 19621 
  • 2012-01-01 
  • Wijziging 
  • 15-12-2011 
  • Stb. 2011, 653 
   • MC-U-3081217 
   • 26-09-2011 
   • Stcrt. 2011, 19621 
  • 2011-11-02 
  • 31-12-2011 
  • Nieuwe regeling 
  • 26-09-2011 
  • Stcrt. 2011, 19621 
   • MC-U-3081217 
   • 26-09-2011 
   • Stcrt. 2011, 19621