Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37, eerste lid, Wetboek van Strafrecht
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 30-04-2009. U leest nu de tekst die gold op 29-04-2009.

Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37, eerste lid, Wetboek van Strafrecht

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2009-04-30 
  • Intrekking regeling 
  • 12-04-2005 
  • Stcrt. 2005, 80 
   • 2005A009 
   • 12-04-2005 
   • Stcrt. 2005, 80 
  • 2005-05-01 
  • 29-04-2009 
  • Nieuwe regeling 
  • 12-04-2005 
  • Stcrt. 2005, 80 
   • 2005A009 
   • 12-04-2005 
   • Stcrt. 2005, 80