Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2007-01-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 15-11-2006 
  • Stcrt. 2006, 226 
   • WJZ/2006/38665(4831) 
   • 15-11-2006 
   • Stcrt. 2006, 226