Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-07-2017. U leest nu de tekst die gold op 30-06-2017.

Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2015-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 29-05-2015 
  • Stcrt. 2015, 15940 
   • BS20150111698 
   • 29-05-2015 
   • Stcrt. 2015, 15940