Administratiebesluit II Wedervergeldingswet zeescheepvaart
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Administratiebesluit II Wedervergeldingswet zeescheepvaart

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1981-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 17-06-1981 
  • Stcrt. 1981, 117 
   • PJ/S23329 
   • 17-06-1981 
   • Stcrt. 1981, 117