Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, Parijs, 02-09-1949
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, Parijs, 02-09-1949

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1952-09-10 
  •  
  •  
   •  
   • Trb. 1953, 15