Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Beleidsregel Educatieve master en verlenging studiefanciering

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2005-09-08 
  • Nieuwe regeling 
  • 17-08-2005 
  • Stcrt. 2005, 172 
   • AGOCW/MT/05.057 
   • 17-08-2005 
   • Stcrt. 2005, 172