Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2013-04-16 
  • Nieuwe regeling 
  • Stcrt. 2013, 9877 
   •   
   • Stcrt. 2013, 9877