Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2007-11-05 
  • Nieuwe regeling 
  • 22-10-2007 
  • Stcrt. 2007, 214 
   • MC-U-2805003 
   • 22-10-2007 
   • Stcrt. 2007, 214