Besluit aanwijzing onderwerpen ex artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing onderwerpen ex artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2019-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 01-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 3895 
   •   
   • 01-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 3895 
  • 2016-01-01 
  • 31-12-2018 
  • Nieuwe regeling 
  • 01-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 3895 
   •   
   • 01-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 3895