Besluit aanwijzing organisatie ex artikel 12 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-07-2018. U leest nu de tekst die gold op 30-06-2018.

Besluit aanwijzing organisatie ex artikel 12 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2011-09-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 30-06-2011 
  • Stcrt. 2011, 12777 
   • WJZ/11098379 
   • 30-06-2011 
   • Stcrt. 2011, 12777