Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit aanwijzing organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2009-07-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 03-06-2009 
  • Stcrt. 2009, 110 
   • 5602950/09/6 
   • 03-06-2009 
   • Stcrt. 2009, 110