Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2015-07-16 
  • Nieuwe regeling 
  • 09-07-2015 
  • Stcrt. 2015, 20362 
   • WJZ/15049304 
   • 09-07-2015 
   • Stcrt. 2015, 20362