Besluit aanwijzing Vereniging Ambulancezorg regio Noord-Holland Noord U.A. voor regio Noord-Holland Noord als Regionale Ambulancevoorziening ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing Vereniging Ambulancezorg regio Noord-Holland Noord U.A. voor regio Noord-Holland Noord als Regionale Ambulancevoorziening ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2018-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 26-04-2012 
  • Stb. 2012, 208 
   •   
   • 26-04-2012 
   • Stb. 2012, 208 
  • 2013-01-01 
  • 31-12-2017 
  • Nieuwe regeling 
  • 20-11-2012 
  • Stcrt. 2012, 24758 
   • CZ-3137202 
   • 20-11-2012 
   • Stcrt. 2012, 24758