Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal Handel Ambachten en Diensten 1939-1975 (Ministerie van Economische Zaken)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal Handel Ambachten en Diensten 1939-1975 (Ministerie van Economische Zaken)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2010-03-11 
  • Nieuwe regeling 
  • 01-03-2010 
  • Stcrt. 2010, 3611 
   • DBV/10005838 
   • 01-03-2010 
   • Stcrt. 2010, 3611