Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 10-02-2021. U leest nu de tekst die gold op 09-02-2021.

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2021-02-10 
  • Intrekking regeling 
  • 28-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 5782 
   • BOACAT2016/008 
   • 28-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 5782 
  • 2016-02-10 
  • 09-02-2021 
  • Nieuwe regeling 
  • 28-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 5782 
   • BOACAT2016/008 
   • 28-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 5782