Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie verordeningen registratie en verantwoording antibioticagebruik (PVV) 2011
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit erkenningsvoorwaarden controle-instantie verordeningen registratie en verantwoording antibioticagebruik (PVV) 2011

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2015-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 17-12-2014 
  • Stb. 2014, 576 
   •   
   • 17-12-2014 
   • Stb. 2014, 571 
  • 2011-08-28 
  • 31-12-2014 
  • Nieuwe regeling 
  • 30-06-2011 
  • Vbbo. 2011, 49 
   • PVV23 
   • 30-06-2011 
   • Vbbo. 2011, 49