Besluit experiment ander stembiljet kiezers buiten Nederland (referendum Wet goedkeuring Associatieovereenkomst Europese Unie, Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Oekraïne)
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-01-2021. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit experiment ander stembiljet kiezers buiten Nederland (referendum Wet goedkeuring Associatieovereenkomst Europese Unie, Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Oekraïne)

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2018-01-01 
  • Intrekking regeling 
  • 19-06-2013 
  • Stb. 2013, 240 
   •   
   • 19-06-2013 
   • Stb. 2013, 240 
  • 2016-02-01 
  • 31-12-2017 
  • Nieuwe regeling 
  • Stcrt. 2015, 47158 
   •   
   • Stcrt. 2015, 47158