Besluit instelling commissies van bijstand Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 25-02-2005. U leest nu de tekst die gold op 24-02-2005.

Besluit instelling commissies van bijstand Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2005-02-25 
  • Intrekking regeling 
  • 31-01-2005 
  • Stb. 2005, 77 
   •   
   • 31-01-2005 
   • Stb. 2005, 77 
  • 1958-07-07 
  • 24-02-2005 
  • Nieuwe regeling 
  • 16-05-1958 
  • Stb. 1958, 257 
   •  
   • 28-06-1958 
   • Stb. 1958, 307