Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-10-2010. U leest nu de tekst die gold op 30-09-2010.

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2010-10-01 
  • Intrekking regeling 
  • 24-06-2010 
  • Stb. 2010, 252 
   • 31117 
   • 11-02-2010 
   • Stb. 2010, 145 
  • 2004-07-01 
  • 30-09-2010 
  • Nieuwe regeling 
  • 09-06-2004 
  • Stb. 2004, 265 
   •   
   • 18-05-2004 
   • Stb. 2004, 241