Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2006-12-01 
  • Nieuwe regeling 
  • 30-06-2006 
  • Stcrt. 2006, 137 
   • 5429968/06/6 
   • 30-06-2006 
   • Stcrt. 2006, 137