Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1945-12-07 
  • Wijziging 
  • 23-11-1945 
  • Stb. 1945, F 300 
   •   
   • 23-11-1945 
   • Stb. 1945, F 300