Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang oktober 2012
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit opname Register buitenlandse kinderopvang oktober 2012

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2012-10-19 
  • Nieuwe regeling 
  • 11-10-2012 
  • Stcrt. 2012, 21198 
   • KO/2012/14969 
   • 11-10-2012 
   • Stcrt. 2012, 21198