Besluit tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenbesluit 2000
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 02-02-2016. U leest nu de tekst die gold op 01-02-2016.

Besluit tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenbesluit 2000

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2016-02-02 
  • Intrekking regeling 
  • 04-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 576 
   • 720349 
   • 04-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 576 
  • 2016-01-06 
  • 01-02-2016 
  • Nieuwe regeling 
  • 04-01-2016 
  • Stcrt. 2016, 576 
   • 720349 
   • 04-01-2016 
   • Stcrt. 2016, 576