Besluit vaststelling kortingspercentage ex artikel 6 Garantiewet Militairen K.N.I.L.
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Besluit vaststelling kortingspercentage ex artikel 6 Garantiewet Militairen K.N.I.L.

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 1952-07-28 
  • Nieuwe regeling 
  • 26-06-1952 
  • Stb. 1952, 385 
   •  
   • 26-06-1952 
   • Stb. 1952, 385