Akkoord tussen de Nederlandse en de Portugese bevoegde autoriteiten betreffende de vergoeding van verstrekkingen bij ziekte en moederschap in het kader van Verordening 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de toepassing van sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Brussel, 11-12-1987
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie: