Circulaire Adstructie voorwaarden voor het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen voor volkshuisvesting
Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:
Let op. Deze wet is vervallen op 01-07-2015. U leest nu de tekst die gold op 30-06-2015.

Circulaire Adstructie voorwaarden voor het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen voor volkshuisvesting

(Nog) niet doorgevoerde wijzigingen
Doorgevoerde wijzigingen

  • inwerkings treding 
  • einddatum 
  • soort 
  • ondertekening 
  • bekendmaking 
   • dossiernummer 
   • ondertekening 
   • bekendmaking 
  • 2015-07-01 
  • Intrekking regeling 
  • Stcrt. 2015, 18243 
   •   
   • Stcrt. 2015, 18243 
  • 2011-05-24 
  • 30-06-2015 
  • Nieuwe regeling 
  • 13-05-2011 
  • Stcrt. 2011, 8818 
   • MG2011-02ABC2011040767 
   • 13-05-2011 
   • Stcrt. 2011, 8818